ThS. Ngô Hữu Thống
Chủ tịch hội đồng viện, viện trưởng

TS. VÕ TRUNG ÂU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN

MBA. Trần Anh Tuấn
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN, Phó Viện trưởng

Bà Ngô Thị Kim Trang
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN, Phó Viện trưởng

Ông Tim Nguyen
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN, Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Đức Tùng
Phó Viện trưởng

Vũ Thị Hải Yến
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN, Giám đốc đối ngoại

MBA. LÊ TRƯỜNG CHINH
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM

TS. PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, Trung tâm phát triển kinh tế xanh việt nam