LÊ TRƯỜNG CHINH

Rate this post

MBA. LÊ TRƯỜNG CHINH

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM

Tóm tắt:

Công Ty Gần Đây Nhất: Chuyên gia của ngân hàng ADB trong Thiết kế Dự án “Tiếp cận Tài chính cho Khả năng Chống chịu Biến đổi khí hậu bằng việc Thúc đẩy Tài chính toàn diện và Nông nghiệp thông minh cho Các Nông Hộ SX Nhỏ, đặc biệt là Phụ nữ tại Việt Nam”

Là chuyên gia xây dựng chiến lược truyền thông: là một người có năng lực và khả năng thấu hiểu và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Thực hiện hiệu quả các chiến lược truyền thông giúp công ty, tổ chức xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Điều này sẽ giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Với khả năng kết nối, xây dựng mối quan hệ, cùng với năng lực, kỹ năng, và nhiều năm kinh nghiệm Marketing và Kinh doanh, Tài Chính qua đó, có thể, đóng góp một phần vào sự phát triển của công ty, tổ chức

Khả năng, năng lực, và kinh nghiệm

  •   Xây dựng kế hoạch Truyền thông hiệu quả theo định hướng kết quả
  •   Triển khai thực hiện các kế hoạch và chiến dịch theo đúng kế hoạch đặt ra
  •   Đánh giá thị trường để xây dựng các kịch bản Marketing
  •   Phân tích và đề xuất các giải pháp trong bán hàng và Marketing
  •   Áp dụng công nghệ trong Marketing (Digital Marketing)
  •   Phân tích hiệu quả chiến lược tài chính, kinh doanh , marketing
  •   Kết nối và phát triển các mối quan hệ với khách hàng
  •   Quản lý hoạt động truyền thông cộng đồng và kết nối các nền tảng công nghệ
  •  Đánh giá và kiểm soát rủi ro hoạt động
Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon