Trần Trí Dũng

Rate this post

Trình độ chuyên môn

 • Giấy chứng nhận VCCI, chính phủ Vương quốc Anh và UNDP (2020)
 • Hội thảo 2 ngày về phát triển hệ sinh thái đổi mới, chương trình tăng tốc và kỹ năng cố vấn của NTUitive Pte Ltd (2019)
 • Khóa đào tạo 5 ngày về Giám sát và Đo lường Kết quả theo Tiêu chuẩn DCED (Ủy ban Phát triển Doanh nghiệp của Nhà tài trợ) (2016)
 • Bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà (2002-2004)
 • Cử nhân ngành Quản lý Kinh doanh Quốc tế (1996-2000)

Kinh nghiệm làm việc

 • Giám đốc chương trình Chương trình Doanh nhân Thụy Sĩ tại Hà Nội & Miền Trung (2019-nay)
 • Cố vấn Kinh doanh Cấp cao tại Beanstalk Agtech Pty (2022-nay)
 • Chuyên gia Đổi mới & Khởi nghiệp tại JE Austin Associates (2016-nay)
 • Ủy viên Ban chấp hành tại Hiệp hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HANISA)
 • Thành viên Hội đồng quản trị AN VUI Technology Holdings (2021-nay)
 • Thành viên Ban chỉ đạo Sáng kiến ​​Quốc gia về Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (2020-nay)
 • Phó chủ tịch thường trực tại Vietnam Startup Mentor Alliance (VSMA), Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (2020-nay)
 • Đối tác BlackSoil Việt Nam (2017-nay)
 • Cổ đông sáng lập Nghiên cứu & Đầu tư Kinh doanh Nông nghiệp Sáng tạo (2016-nay)
 • Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân và Chính trực trong Doanh nghiệp, Chương trình Doanh nhân Quốc gia, VCCI (2021-2022)
 • Thư ký điều hành tại VMI (Sáng kiến Cố vấn Việt Nam) (2016-2022)
 • Cố vấn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Vui (2018-2021)
 • Đồng quản lý đối tác Công ty cổ phần Cấp nước và Năng lượng bền vững Quảng Ngãi (QSE) (2019-2020)
 • Chuyên gia MRM Chương trình Doanh nhân Thụy Sĩ tại JE Austin Associates Inc (2015-2019)
 • Chuyên gia Cơ điện, Giám đốc Việt Nam tại Tigers @ Mekong (2014-2016)
 • Chi nhánh Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới – Đông Dương (2012-2016)
 • Giám đốc dự án Việt Nam InvestLink Canada (2013-2015)
 • Đồng sáng lập Những hiểu biết sâu sắc về các nền kinh tế Đông Dương (2011-2015)
 • Cổ đông sáng lập Nghiên cứu DHVP (2009-2015)
 • Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu xã hội Việt Nam (2014-2015)
 • Đại diện địa phương cho Ex-Change (2012-2014)
 • Thành viên đồng sáng lập VIFAP (2010)
 • Phó giám đốc Vietnam Investment Partners Inc (2006-2008)
 • Phó giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin (2004-2006) 
 • Giám đốc Hoàng Quí JSC (2003-2004)
 • Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu xã hội Việt Nam (2014-2015) 
 • Đại diện địa phương tại ExChange (2012-2014)
 • Cổ đông sáng lập Nghiên cứu DHVP (2009-2015)
 • Cán bộ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng (2000-2002)
Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon