THÔNG THƯỜNG,
ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT CÔNG VIỆC KINH DOANH
CHỈ CẦN CÓ Ý TƯỞNG & VỐN.

Tuy nhiên, doanh nghiệp càng phát triển, các vấn đề về Sale – Marketing, Lãnh đạo, Quản trị vận hành, Chiến lược,… càng lớn dần, khiến quỹ đạo hoạt động của doanh nghiệp bị xáo trộn, tốc độ phát triển theo đó cũng bị chững lại. Lúc này, các nhà lãnh đạo,quản lý doanh nghiệp bắt đầu phải suy nghĩ đến những giải pháp mang tính dài hạn, không ngừng học hỏi những kiến thức bài bản, tân tiến nhất của thời đại để tìm ra con đường phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững.

Hiểu được tầm quan trọng của những kiến thức về Lãnh đạo & Quản trị đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Trường Doanh nhân HBR đã nghiên cứu, thiết kế để triển khai:

BỘ TÀI LIỆU ONLINE VẼ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC BÀI BẢN HAY NHẤT
Xem Video giới thiệu bộ tài liệu về Lãnh đạo & Quản trị độc quyền của HBR

LỢI ÍCH BỘ TÀI LIỆU

Kiến thức nền tảng và bài bản trên tất cả các lĩnh vực then chốt, 100% tài liệu đều cập nhật từ các trường đại học hàng đầu thế giới như Wharton, Harvard, MIT, SMU,…

Được trang bị tư duy và nhận thức cốt lõi của một nhà lãnh đạo, quản lý trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Cung cấp khung năng lực – một bức chân dung cụ thể của một Lãnh đạo/ CEO chuyên nghiệp: Biết được ai phù hợp; Phải làm như thế nào; Cần trải nghiệm những gì để trở thành một nhà Lãnh đạo, Quản trị điều hành chuyên nghiệp.

Có tầm nhìn rõ ràng cho con đường sự nghiệp, trở thành Lãnh đạo/ CEO chuyên nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ