Phát triển Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam – Những vấn đề Lý luận và Giải pháp

5/5 - (1 bình chọn)

Kinh tế tuần hoàn gắn liền với hệ sinh thái tuần hoàn tự nhiên mặc dù tương đối mới tại Việt Nam nhưng được sự quan tâm rất lớn từ chính phủ và xã hội. Khái niệm kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế bền vững, trong đó các nguồn lực được tái sử dụng, tái chế và tái tạo liên tục, giảm thiểu lượng rác thải và khí thải nhà kính. Tại Việt Nam, kinh tế tuần hoàn đang được chú trọng phát triển như một chiến lược quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.
Để phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt nam, cần phải giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xây dựng và áp dụng các chính sách, quy định, tiêu chuẩn, công nghệ và hệ thống quản lý phù hợp. Các giải pháp hỗ trợ kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam cần sự đóng góp và chung tay của 4 nhân tố chính: chính phủ, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng xã hội.

Đoc thêm
Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon