Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Rate this post

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC
“NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon