Nguyễn Đức Tùng

Rate this post

TS. NGUYỄN ĐỨC TÙNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Kinh nghiệm làm việc

  • – T12/2020 – T12/2022: Tư vấn độc lập cho tập đoàn tài chính quốc tế tại Việt Nam (IFC); Phó Chủ tịch/ TTK Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam
    – T1/2021 – T12/2022: Chủ tịch HĐQT công ty CP Asia Agritek Jsc.
    – T12/2020 – T1/2021: Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu và phát triển Kinh tế tư nhân Việt Nam, Hội đồng TVCCTTHC của Thủ tướng CP; UV BCH TW Hội Liên hiệp TNVN, Giám đốc TT Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp quốc gia; Phó Chủ tịch/ TTK Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam; Thành viên Hội đồng KH trường ĐHCN-ĐHQG Hà Nội; Thành viên Hội đồng Chuyển đổi số Bộ NN và PT Nông thôn
  • T9/2023 – nay: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp.
 
 
Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon