Metaverse Sector Report

Rate this post

Metaverse có thể thay đổi xã hội bằng cách sử dụng công nghệ blockchain đột phá. Với những câu chuyện bằng chứng về khái niệm sớm và sự quan tâm của giới truyền thông đã tạo nên sự công khai đáng kể. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm và dịch vụ có mức sử dụng rất thấp và khả năng thương mại chưa được chứng minh.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon