Kết quả phân tích chuỗi cung ứng các ngành trong bối cảnh COVID-19

Rate this post

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thách thức và thiệt hại trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, COVID-19 đã gây ra không ít khó khăn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia cũng như các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Trong khi Việt Nam đã chứng minh được khả năng kiểm soát và xử lý dịch bệnh khá tốt, Chính phủ nhận thấy cần kịp thời đánh giá chính xác và có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch lên chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển bền vững của khu vực tư nhân hậu COVID-19. Cùng nhìn tới một mục tiêu chung như vậy, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã mời Ernst & Young (EY) thực hiện nghiên cứu và phân tích về tác động của COVID-19 tại Việt Nam nói chung và ảnh hưởng của đại dịch lên chuỗi cung ứng trên 10 lĩnh vực kinh tế quan trọng của quốc gia, từ đó đề xuất các khuyến nghị cho ba lĩnh vực ưu tiên đã chọn.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon