Đề xuất phát huy vai trò của Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững

Rate this post

Quá trình cơ bản để phát triển bền vững gồm nhiều khía cạnh khác nhau như các nguyên tắc, lý thuyết, phương pháp, ứng dụng và cơ sở hạ tầng cơ bản hỗ trợ việc triển khai và vận hành các Hệ Thống Khoa Học và Công Nghệ trong một bối cảnh phát triển năng động của Thành Phố nói riêng và Quốc gia nói chung.

CẤU TRÚC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG VIỆN 3AI ĐỀ XUẤT

Nền tảng cơ sở có thể bao gồm một loạt các yếu tố:

Nghiên cứu và Phát triển: Nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và đổi mới dẫn đến sự phát triển của công nghệ mới hay cải tiến công nghệ hiện tại phù hợp với sự phát triển của quốc gia bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, song với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là quá trình tối quan trọng phải được hình thành và vận hành đồng bộ trong các Tổ chức của Cấu trúc Hệ Sinh Thái trên.

Cơ sở hạ tầng công nghệ: Cơ sở hạ tầng vật lý và công nghệ kỹ thuật số cần thiết để hỗ trợ triển khai và vận hành các công nghệ ứng dụng, như phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng và hệ thống truyền thông, v.v.

Khung pháp lý tổng hợp và đồng bộ: Khung pháp lý, quy định và quy trình vận hành khoa học sẽ chi phối việc sử dụng và triển khai các công nghệ, bao gồm các tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn của quốc gia nói chung, hệ thống sinh thái khoa học, công nghệ và doanh nghiệp nói riêng, đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bao trùm các Nền tảng Kinh Tế Xanh, Kinh Tế Tuần Hoàn và Kinh Tế Số. Song song, các khung pháp lý được cấu thành rõ ràng và đồng bộ nhằm phát huy độ an toàn, bảo mật và tuân thủ của Hệ Sinh Thái Khoa Học và Công nghệ, nền tảng phát triển kinh tế sâu, rộng và xa.

Hợp tác trong ngành: Sự hợp tác và đối tác giữa các bên liên quan trong toàn ngành bao gồm: các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cơ quan chính phủ, để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng công nghệ.

Nguồn nhân lực và kỹ năng: Sự sẵn có của các chuyên gia, kỹ thuật viên và lực lượng lao động lành nghề với kiến thức và chuyên môn cần thiết để thiết kế, phát triển, vận hành và bảo trì các hệ thống khoa học và công nghệ. Đồng thời là bàn đạp chắc chắn để phát huy lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực kế thừa và tiếp tục nghiên cứu nhằm kết nối tính đổi mới và sáng tạo.

Hỗ trợ tài chính: Sự có sẵn của các cơ chế tài trợ và đầu tư để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và triển khai công nghệ, bao gồm các khoản tài trợ và mua sắm giải pháp và sản phẩm của của các cơ quan chính phủ, đầu tư mạo hiểm và đầu tư nhân.

Nhu cầu thị trường và việc áp dụng: : Việc xác định và hiểu biết về nhu cầu và xu hướng thị trường, cũng như sự sẵn có của các doanh nghiệp và người tiêu dùng để áp dụng và tích hợp các công nghệ mới vào hoạt động và cuộc sống hàng ngày của họ.

Nền tảng cơ sở đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình quỹ đạo và sự thành công của công nghệ bằng cách cung cấp nền tảng, nguồn lực và hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển, khai thác và tính bền lâu dài của chúng.

Song song, ở góc nhìn phát triển VI MÔ, hình thành vai trò vận hành, ứng dụng và phát triển nền tảng công nghệ chính nó, bản chất công nghệ, thì quá trình này thiết lập cấu trúc nền tảng công nghệ lại đề cập đến quá trình tạo và thiết lập một khuôn khổ hoặc hệ thống cho phép tích hợp, quản lý và sử dụng hiệu quả của các công nghệ khác nhau trong một bối cảnh hoặc ngành cụ thể. Nó liên quan đến việc thiết kế và tổ chức kiến trúc, thành phần và chức năng của nền tảng để tạo điều kiện tương tác và cộng tác liền mạch giữa các công nghệ, ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế và người dùng, xã hội.

Các yếu tố chính trong thiết lập cấu trúc nền tảng công nghệ có thể bao gồm:

Thiết kế nền tảng nền: Xác định cấu trúc tổng thể, bố cục và giao diện của nền tảng để đảm bảo khả năng tương tác và dễ sử dụng. Điều này bao gồm việc xác định các loại công nghệ sẽ được tích hợp, vai trò và tương tác của chúng cũng như trải nghiệm của người dùng tổng thể.

Khung tích hợp: Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao thức để hợp nhất các công nghệ đa dạng vào nền tảng. Điều này liên quan đến việc thiết lập các tiêu chuẩn giao tiếp, định dạng dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) và các cơ chế hợp nhất khác để cho phép kết nối và trao đổi dữ liệu liền mạch.

Quản lý dữ liệu: Triển khai thực hiện quản trị và quản lý dữ liệu tập trung để đảm bảo lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu hiệu quả do nền tảng và các công nghệ hợp nhất của nó tạo ra. Điều này có thể bao gồm hệ thống lưu trữ dữ liệu, công cụ phân tích dữ liệu và các biện pháp bảo mật.

Khả năng mở rộng và tính linh hoạt: Nền tảng thiết kế có khả năng mở rộng và thích ứng để phù hợp với những tiến bộ công nghệ trong tương lai và nhu cầu của người dùng đang phát triển. Điều này có thể liên quan đến kiến trúc mô-đun, API linh hoạt và khả năng tích hợp các công nghệ và tính năng mới theo thời gian.

Bảo mật và Quyền riêng tư: Kết hợp biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ nền tảng, người dùng của nền tảng cũng như dữ liệu được truyền và lưu trữ trong đó. Điều này bao gồm các cơ chế xác thực, giao thức mã hóa và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật có liên quan.

Giao diện và trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện trực quan và thân thiện với người dùng để hỗ trợ người dùng tương tác với nền tảng và công nghệ của nền tảng. Điều này bao gồm khả năng xem xét, khả năng sử dụng, khả năng truy cập và các tùy chọn tùy chỉnh để nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng.

Hợp tác và Hệ sinh thái: Thiết lập quan hệ đối tác và cộng tác với các nhà cung cấp công nghệ, nhà phát triển và các bên liên quan để thúc đẩy đổi mới, mở rộng khả năng của nền tảng và tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển và độ bền của nền tảng.

Việc thiết lập cấu trúc nền tảng công nghệ là nhân tố quan trọng trong việc cho phép tích hợp liền mạch, quản lý hiệu quả và sử dụng hiệu quả của các công nghệ khác nhau để THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI, giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra giá trị trong mọi lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể.

Với những nhận thức cơ bản trên, bản chất công nghệ chỉ là công cụ. Chúng ta cần công cụ, tất cả các loại công cụ. Và chúng ta đang xây dựng và thừa hưởng các công cụ để hỗ trợ quá trình tiến hóa và phát triển trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Công nghệ mũi tên và gậy trong quá khứ, về bản chất, không khác gì các loại Công nghệ hiện đại và đang phát triển với tốc độ chóng mặt của các nhà khoa học trên thế giới và trong nước. Khoa Học và Công Nghệ chỉ có khả năng hỗ trợ tăng hiệu suất, tiết kiệm thời gian, giải quyết vấn đề và thay đổi cách chúng ta làm việc, giao tiếp, kinh doanh và phát triển. Phần còn lại là mỗi chúng ta muốn thay đổi chính chúng ta như thế nào? và quá trình này dễ dàng hay khó khăn thì mỗi người chúng ta cần tham gia vào Phong trào Chuyển đổi hệ sinh thái kinh tế dựa trên Nền tảng Công nghệ Số với thái độ và hành vi như thế nào để có kết quả tích cực, hiệu quả và bền vững hay ngược lại.

Phần còn lại là bản chất của Phong trào. Để phong trào chuyển hóa và phát triển bền vững, thì một số yếu tố và giải pháp quan trọng cần được thực hiện đồng bộ:

Sự kiện cam kết lâu dài: : Để phong trào tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự cam kết lâu dài từ các thành viên và nhóm người tham gia. Sự cam kết này bao gồm tầm nhìn phát triển bền vững, sự đồng lòng và chung tay trong quá trình thực hiện mục tiêu chung.

Tổ chức và lãnh đạo: Một tổ chức hoặc một nhóm lãnh đạo mạnh mẽ, có kỹ năng lãnh đạo và kỹ luật kiên cường sẽ giúp duy trì và phát triển phong trào. Sự tổ chức chặt chẽ và khả năng cung cấp sự tham gia và hỗ trợ từ các thành viên trong phong trào chính từ chất xúc tác và động viên của các cấp lãnh đạo cũng rất quan trọng.

Đào tạo và nhận thức: Phong trào bền vững yêu cầu sự đổi mới và sự tiếp thu
kiến thức mới. Đào tạo và tăng cường nhận thức là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển và sự tiếp tục của phong trào.

Kết nối và mạng lưới: Mạng lưới và kết nối với các nhóm, tổ chức và cá nhân khác có thể giúp tăng cường ảnh hưởng và khả năng lan tỏa của phong trào. Các quan hệ này cung cấp sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tài nguyên, đồng thời tạo điều kiện cho sự lan truyền (sâu), lan tỏa (rộng) và tiếp cận mở rộng hơn.

Phản ứng xã hội: Phong trào bền vững cần có sự phản ứng tích cực và hỗ trợ từ xã hội. Sự nhận thức, sự ủng hộ và tác động của những người khác (tiêu dùng – người dùng cuối) trong xã hội là rất quan trọng để duy trì và phát triển phong trà.

Sự thành công và độ bền của một phong trào phụ thuộc vào nhiều yếu tố và môi trường tích cực và kiên cường khác nhau để có thể tiếp tục sự chuyển đổi đổi mới (mới hơn) và tiếp tục kế thừa tính sáng tạo theo thời gian.

Tim Nguyễn

CIO Viện 3AI

07/06/2023

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon