Các dịch vụ liên quan Xúc tiến đầu tư

Rate this post
 1. Tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư nước ngoài cho địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu theo các chủ đề: Bao gồm tư vấn chương trình tổng thể, làm thủ tục, mời báo cáo viên & đại biểu, lựa chọn địa điểm, hỗ trợ công tác hậu cần, bố trí các buổi làm việc với chính quyền và đối tác tại nước ngoài, đi thực địa, xây dựng bộ tài liệu xúc tiến đầu tư và tổ chức thực hiện.
 2. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn, Tọa đàm, Triển lãm Xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh cho địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực ngành nghề cụ thể hoặc địa bàn, vùng miền: Bao gồm tư vấn xây dựng chương trình, kịch bản, thủ tục xin giấy phép tổ chức sự kiện (nếu có), lựa chọn địa điểm, xây dựng bộ tài liệu hội nghị, hỗ trợ công tác hậu cần, mời báo cáo viên & đại biểu và tổ chức thực hiện.
 3. Tổ chức kết nối doanh nghiệp, sàn lọc và giới thiệu đối tác để xúc tiến các dự án M & A, hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực theo yêu cầu.
 4. Bố trí chương trình làm việc cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với Lãnh đạo tỉnh/thành phố để khảo sát môi trường đầu tư của địa phương, tìm hiểu dự án đầu tư, và giải quyết các vướng mắc trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.
 5. Kết nối doanh nghiệp với các tổ chức ngoại giao, tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thương mại như ĐSQ/TLSQ, KOTRA, KOCHAM, JETRO, JCCH, JETRO, AMCHAM, EUROCHAM, BOI, TBA, TECO, MATRADE….
 6. Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư, nhà xưởng, khu công nghiệp phù hợp; và bố trí chương trình đi thực địa để khảo sát vị trí đầu tư.
 7. Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn: Thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục xin giấy đăng ký kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tư vấn tài chính & thuế, các vấn đề về lao động & tiền lương, cư trú, chi phí xây dựng.
 8. Hỗ trợ biên soạn hồ sơ đầu tư, đặc biệt các dự án có vốn nước ngoài.
 9. Hỗ trợ thực hiện dịch vụ khảo sát thị trường theo từng chủ đề.
 10. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư trên các nền tảng số, giấy, phần mềm…như video, brochure, leaflet, guidebook, handbook, flyer.
 11. Tư vấn xây dựng website Xúc tiến đầu tư.
 12. Cung cấp dịch vụ Quảng bá doanh nghiệp trên các kênh xúc tiến đầu tư của Trung tâm: website, ấn phẩm, tài liệu, newsletter.
 13. Thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học về Xúc tiến đầu tư; Tư vấn lập kế hoạch xúc tiến đầu tư cho địa phương.

Nguồn: https://ipcs.mpi.gov.vn/cac-dich-vu-lien-quan-xuc-tien-dau-tu/.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon